Trang chủ » Blog » Hướng dẫn chỉnh màu Lightroom tone màu xám hoài niệm |Lightroom Presets

Hướng dẫn chỉnh màu Lightroom tone màu xám hoài niệm |Lightroom Presets

Hướng dẫn chỉnh màu Lightroom tone màu xám hoài niệm |Lightroom Presets, dưới đây là công thức màu lightroom nha, các bạn cứ làm theo hướng dẫn là xong:

Hướng dẫn chỉnh màu Lightroom tone màu xám hoài niệm |Lightroom Presets

Light:

 • Exposure 0.24
 • Contrast 30
 • Hightlights -86
 • Shadows -100
 • Whites -47
 • Blacks 24

Color:

 • Temp 4
 • Tint -15
 • Vibrance 25
 • Saturation -60

Mix Color:

Red:

 • Hue -45
 • Saturation 11
 • Luminance 0

Orange:

 • Hue 20
 • Saturation 25
 • Luminance -40

Yellow:

 • Hue -20
 • Saturation -10
 • Luminance -20

Green:

 • Hue -13
 • Saturation -100
 • Luminance 31

Neon:

 • Hue 0
 • Saturation -100
 • Luminance 58

Blue:

 • Hue 4
 • Saturation -92
 • Luminance 54

Purple:

 • Hue 0
 • Saturation -100
 • Luminance 0

Pink:

 • Hue
 • Saturation
 • Luminance

SPLIT TONE:

Highlight:

 • Hue 195
 • Saturation 6

Shadows:

 • Hue 0
 • Saturation 0

Effect:

 • Texture 50
 • Clarity 20
 • Dehaze
 • Vignette
 • Midpoint
 • Feather

DETAIL:

 • Sharpening 20
 • Radius 1
 • Detail 50
 • Masking 0
 • Noise Reducetion 32
 • Color Noise recucetion 32

Dưới đây là video hướng dẫn chỉnh màu lightroom tone xám trắng:

Và đây là một số kết quả chỉnh tông xám:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *